víte, že...

Zákaz kouření platí od roku 1985

Ve školním roce 1985 - 1986 byl vydán zákaz kouření ve všech prostorách školy, které jsou přístupné žákům.

Hodně zlobili i vaši předchůdci

Ve školním roce 1987 - 1988 obdrželi důtku třídního učitele 22 žáci, důtku ředitele 21 žák, dvojku z chování 6 žáků a trojku z chování 3 žáci.

zprávy

18.11.2016

Kalendář sovy Amosky

Těšíme se na návštěvu předškoláčků - tentokrát v prostorách školy v Bratrské ulici.
Kalendář sovy Amosky pro předškoláčky
17.11.2016

Hmyz - vzdělávací program pro žáky

Ve středu nás navštívila paní Krejčí s programem o hmyzu pro 2. ročník. Žáci se dozvěděli, jaké jsou základní znaky hmyzu, o velké rozmanitosti hmyzu i jeho důležitosti pro život všech ostatních organizmů. Aktivní formou zjistili vývojová stádia komára, poskládali obrázek hmyzu z jednotlivých částí a také si zcela zblízka prohlédli pakobylky a švába madagaskarského. Program se dětem velmi líbil.
Hmyz
15.11.2016

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Ve školní jídelně v Bratrské byly děti při vydávání oběda 15. 11. příjemně překvapené. Čekaly je nové tácy, misky na polévku a talíře.
Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské
13.11.2016

Slunce, voda, rostliny

Ve čtvrtek 10.11.2016 žáci 9. a 8. ročníku navštívili přednášku RNDr. Jana Pokorného, který se zabývá úlohou rostlin a vody v klimatu měst. Žáci se dozvěděli, proč je dobré mít v centrech měst lesoparky. Zajímavé bylo také vyprávění o potravním řetězci v našich rybnících, díky kterému můžeme naše vody udržovat čisté. Akce byla realizována v rámci programu Zdravé město Dačice.
Slunce, voda, rostliny
09.11.2016

Výukový program Vikingové

V pondělí 7.11. se žáci čtvrtých až osmých tříd zúčastnili zajímavého programu s názvem Vikingové. Do tělocvičny naší školy ,,vplula" vikingská loď a s ní tradiční válečníci Vikingů. Žáci se zajímavým a názorným způsobem seznámili, jak Vikingové žili, o jejich taktikách boje a o jejich společenské a životní úrovni.
Vikingové
07.11.2016

Podzim v pracovním vyučování

Každý správný zahradník musí umět recyklovat, a proto dívky z 6. ročníku dnes přeměnily spadané listí na krásné podzimní dekorace.
V pracovním vyučování
07.11.2016

Kurz bruslení

Přinášíme fotografie z dalšího kurzu bruslení na zimním stadionu v Telči. Tentokrát se kurzu účastní žáci I.C a II.A.
Kurz bruslení
06.11.2016

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Dušičky tak trochu "po anglicku" jsme si během prvního listopadového týdne pořádně užili na prvním i druhém stupni. Ačkoliv je Halloween strašidelný svátek, byla spíše legrace...
Halloween
03.11.2016

Nabídka volnočasových aktivit

Zpěváček I, 3. - 4. třídy, Mgr. L. Havlíková
Zpěváček II, 1. - 2. třídy, Mgr. L. Havlíková
Zdravotně dopravní, Mgr. L. Chalupová
Sportovní hry, pro 2. stupeň, Mgr. P. Svoboda
Kondiční posilování, pro 2. stupeň, Mgr. P. Svoboda
Pletení z papíru, Mgr. J. Choravá
Malý přírodovědec, Mgr. M. Lukšová
Nitěná grafika, Mgr. E. Krobůčková
Práce s počítačem, Mgr. P. Procházková
Fit – cvičení, Mgr. V. Kamišová
Zpívánky s Dášou, hudebně dramatický kroužek pro 1. - 3. třídy, D. Břečková
Fyzika zajímavě, Mgr. P. Svoboda
Internetový klub – není nutné se přihlašovat, Mgr. H. Zemanová

Bližší informace a přihlášení u vedoucích jednotlivých aktivit.
02.11.2016

Historická exkurze Lidice

Ve středu navštívili žáci 8. a 9. ročníku pietní území obce Lidice. Prohlédli si expozici muzea, která připomínala zaniklou obec. Společně s průvodkyní prošli dnes již prázdné údolí, kde kdysi stávala nacisty zničená vesnice. V Lidické galerii je čekal program Den, kdy se mi změnil život. Žáci si mohli "na vlastní kůži" zkusit, jaké to bylo žít v Protektorátu. Nejvíce nás všechny upoutalo vyprávění pamětnice lidické tragédie, paní Marie Šupíkové, která jako jedna z mála přežila období druhé světové války - a to díky tomu, že byla určena k převýchově v německé rodině Schillerů.

02.11.2016

Drakiáda ve ŠD Komenského

Dnes jsme využili větrného odpoledne a uspořádali závody v pouštění draků. Podařilo se nám vypustit k obloze všechny draky a pořádně si zaběhat.
Drakiáda v ŠD
02.11.2016

Exkurze na Městský úřad Dačice

Žáci 3. tříd navštívili v rámci vyučování Městský úřad v Dačicích. Věnoval se jim pan starosta Ing. Karel Macků. Ukázal jim místnosti, kde členové zastupitelstva řeší záležitosti našeho města. Vysvětlil jim fungování zastupitelstva i rady města. Žáci se seznámili s činností a umístěním jednotlivých odborů. Potom jsme společně navštívili podzemí. Na závěr dostal každý žák od pana starosty symbol Dačic – kostku cukru.
Exkurze na Městský úřad Dačice
02.11.2016

Drakiáda v ŠD Bratrská

Asi posledního krásného podzimního odpoledne jsme v družině využili k pouštění draků na horním stadionu. Prožili jsme tam krásné odpoledne.
Drakiáda v ŠD Bratrská
31.10.2016

Strašidelný Halloween!

Všem příznivcům svátku strašidel a duchů přejeme příjemné lekání a vyděšení.
halloween
25.10.2016

Zátopkovy štafety

Dne 24.10. jsme jako každý rok uspořádali sportovní akci - Zátopkovy štafety. Závodů se zúčastnili i sportovci ze ZŠ Slavonice. U poslední štafety na 400 m mladších i starších žáků bylo opravdu na co se dívat. Závod byl do poslední chvíle nejasný, pořadí se měnilo, běžci do toho dali vše, co šlo. Nakonec si prvenství odvezli žáci ze Slavonic. Tímto ještě jednou gratulujeme vítězům, děkujeme všem závodníkům.
Štafety
24.10.2016

Příjemně strávené prázdniny!

Přejeme pohodový prázdninový odpočinek.
Naberte nové síly do finále v 1. čtvrtletí.

Podzimní prázdniny
21.10.2016

Na Dnu otevřených dveří v SOU

V pátek 21. října navštívili žáci naší školy Den otevřených dveří v SOU zemědělském a služeb. Zajímavá byla výstava zemědělské techniky, výpěstků zahrad a sadů, výrobků žáků učiliště...
Na Dnu otevřených dveří v SOU
20.10.2016

Amoska - druhé setkání

Ve čtvrtek 20.10.2016 se předškoláci vydali se sovou Amoskou do lesa. Hledali společně s rodiči v kvízu jméno podzimního skřítka Kaštánka. Při cestě lesem poznávali houby, stromy, zvířata, rostliny. Stavěli domečky pro skřítky. Hmatem rozlišovali přírodniny a vážili sovu Amosku.
Všichni společně jsme si čtvrteční odpoledne užili. Těšíme se v listopadu na hraní s Budulínkem.
Amoska
20.10.2016

Navštívil nás Bovýsek

Žáky 1. - 5. tříd dnes navštívil Bovýsek, maskot firmy Bovys, která je naším partnerem v projektu Ovoce do škol. Bovýsek děti pozdravil a po kratičkém kvízu - poznávání ovoce - každého odměnil krabičkou ovocného nápoje. Jeho návštěva byla milým a veselým zpestřením dne.
Navštívil nás BOvýsek
20.10.2016

6. třídy v Horáckém divadle

Jako každoročně, i letos žáci 6. ročníku navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Šesťáci zhlédli divadelní představení Splašené nůžky. Všem se hra líbila zjm. díky druhé části, kdy se diváci zapojili svými postřehy do rekonstrukce detektivního příběhu a svými dotazy pomohli vypátrat vraha.
6. třídy v Horáckém divadle