Zdravotně dopravní

Vedoucí kroužku: Mgr. Ludmila Chalupová

Kroužek je určen pro děti z prvního i druhého stupně.

Probíhá každý čtvrtek od 14:00 do 14:45 hodin v učebně přírodopisu.

Učíme se ošetřovat různá zranění, poskytovat první pomoc
a zábavnou formou se věnujeme také různým dopravním situacím, značkám a křižovatkám.