víte, že...

Zahájení provozu nové školní budovy 1895

Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, který byla 15. září slavnostně vysvěcena oficiálně předána školním účelům. Ředitelem této měšťanské školy se stal Karel Kamenář. V nově otevřené jednopatrové budově byly r. 1895 tři chlapecké třídy s počtem 94 žáků z Dačic a 25 žáků z okolních obcí.

Zatepleni pavilonu školy v Bratrské

V průběhu hlavních prázdnin 2015, proběhlo v rámci projektu Zelená úsporám zateplení budovy naší školy na ulici Bratrské. Souběžně s tím proběhla výměna podlahových krytin, výměna oken.

výchovné poradenství

Pedagogicko- psychologická poradna
Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice vznikla sloučením okresních PPP na území Jihočeského kraje jako samostatné školské zařízení s právní subjektivitou. Hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Hlavní sídlo má v Českých Budějovicích a je tvořeno pracovišti PPP v Č. Budějovicích, Č. Krumlově, J. Hradci, Písku, Prachaticích a v Táboře.
Pracoviště PPP v Dačicích má nové prostory a to v budově Středního odborného učiliště zemědělského a služeb na náměstí Republiky 86.
Hlavní náplní činnosti PPP je:
- diagnostika
- intervence
- nápravná péče
- terapie
- prevence
- informativní a metodická

Úkoly výchovného poradce

Úkoly výchovného poradce vymezuje vyhláška MŠMT č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství.

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, policie, lékaři). Odkaz na stránky naší PPP J. Hradec, Dačice http://www.pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=3

Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a protidrogovým preventistou.


Kontakt

Výchovný poradce:
Ing. Eva Macků – volba povolání - dle telefonické domluvy, tel. 725 340 093
Mgr. Dana Vláčilová – SPU, integrace - konzultační hodiny - dle telefonické domluvy, tel. 607 964 343

Telefon škola:
384 420 434, 725 340 093

E-mail:
eva.macku@zsdacice.eu
dana.vlacilova@zsdacice.eu

Úřední den kdykoli po dohodě.