víte, že...

Prvňáci poprvé nebyli známkování ve šk. roce 1988 - 1989

Žáci prvních tříd během školního roku nebyli známkováni a na vysvědčení byli hodnoceni slovně.

Devítky se zavedly znovu v roce 1989 - 1990

Do této doby trvala povinná školní docházka pouze 8 let. To byly časy ;-)

výchovné poradenství

Pedagogicko- psychologická poradna
Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice vznikla sloučením okresních PPP na území Jihočeského kraje jako samostatné školské zařízení s právní subjektivitou. Hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Hlavní sídlo má v Českých Budějovicích a je tvořeno pracovišti PPP v Č. Budějovicích, Č. Krumlově, J. Hradci, Písku, Prachaticích a v Táboře.
Pracoviště PPP v Dačicích má nové prostory a to v budově Středního odborného učiliště zemědělského a služeb na náměstí Republiky 86.
Hlavní náplní činnosti PPP je:
- diagnostika
- intervence
- nápravná péče
- terapie
- prevence
- informativní a metodická

Úkoly výchovného poradce

Úkoly výchovného poradce vymezuje vyhláška MŠMT č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství.

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, policie, lékaři). Odkaz na stránky naší PPP J. Hradec, Dačice http://www.pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=3

Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a protidrogovým preventistou.


Kontakt

Výchovný poradce:
Ing. Eva Macků – volba povolání - dle telefonické domluvy, tel. 725 340 093
Mgr. Dana Vláčilová – SPU, integrace - konzultační hodiny - dle telefonické domluvy, tel. 607 964 343

Telefon škola:
384 420 434, 725 340 093

E-mail:
eva.macku@zsdacice.eu
dana.vlacilova@zsdacice.eu

Úřední den kdykoli po dohodě.