víte, že...

Nová fasáda

Ke svým 115. narozeninám dostala škola zasloužený dárek - novou fasádu.

Pěvecký sbor

Od padesátých let až do roku l985 na škole působil jako učitel hudební skladatel Vladimír Fuka. Žákovský pěvecký sbor pod jeho vedením získával mnohá ocenění a jistě zanechal významnou stopu ve vzpomínkách pamětníků.