víte, že...

Nová fasáda

Ke svým 115. narozeninám dostala škola zasloužený dárek - novou fasádu.

Pěvecký sbor

Od padesátých let až do roku l985 na škole působil jako učitel hudební skladatel Vladimír Fuka. Žákovský pěvecký sbor pod jeho vedením získával mnohá ocenění a jistě zanechal významnou stopu ve vzpomínkách pamětníků.

prevence

Kontakt

Školní metodik prevence: Mgr. Liběna Palasová

Telefon: 384 420 434, 725 340 093

Kabinet ZŠ Komenského - hlavní budova, první patro vpravo

Úřední den: kdykoli po dohodě

Činnost školního metodika prevence

- realizace preventivního programu školy
- realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
- zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů
- vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
- spolupráce s třídními učiteli a výchovnými poradci v prevenci výskytu rizikového chování na škole

Preventivní program