víte, že...

Pavilon školy

V roce 1981 byl dostavěn nový pavilon, který byl nejprve využíván mateřskou školou (z havarijních důvodů). Učit se v pavilonu začalo v roce 1983.

Zahájení provozu nové školní budovy 1895

Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, který byla 15. září slavnostně vysvěcena oficiálně předána školním účelům. Ředitelem této měšťanské školy se stal Karel Kamenář. V nově otevřené jednopatrové budově byly r. 1895 tři chlapecké třídy s počtem 94 žáků z Dačic a 25 žáků z okolních obcí.

prevence

Kontakt

Školní metodik prevence: Mgr. Liběna Palasová

Telefon: 384 420 434, 725 340 093

Kabinet ZŠ Komenského - hlavní budova, první patro vpravo

Úřední den: kdykoli po dohodě

Činnost školního metodika prevence

- realizace preventivního programu školy
- realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
- zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů
- vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
- spolupráce s třídními učiteli a výchovnými poradci v prevenci výskytu rizikového chování na škole

Preventivní program