víte, že...

Založení naší školy

Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, která byla 15. září slavnostně vysvěcena a oficiálně předána školním účelům.

Ředitelé školy

Karel Kamenář, František Jahoda, František Vítů, Josef Novák, Jindřich Chalupa, Dr. Bohuslav Vašek, Adolf Liška, Josef Šimánek, Zdeněk Berka, Eva Macků

prevence

Kontakt

Školní metodik prevence: Mgr. Liběna Palasová

Telefon: 384 420 434, 725 340 093

Kabinet ZŠ Komenského - hlavní budova, první patro vpravo

Úřední den: kdykoli po dohodě

Činnost školního metodika prevence

- realizace preventivního programu školy
- realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
- zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů
- vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
- spolupráce s třídními učiteli a výchovnými poradci v prevenci výskytu rizikového chování na škole

Preventivní program