víte, že...

Prvňáci poprvé nebyli známkování ve šk. roce 1988 - 1989

Žáci prvních tříd během školního roku nebyli známkováni a na vysvědčení byli hodnoceni slovně.

Devítky se zavedly znovu v roce 1989 - 1990

Do této doby trvala povinná školní docházka pouze 8 let. To byly časy ;-)

prevence

Kontakt

Školní metodik prevence: Mgr. Liběna Palasová

Telefon: 384 420 434, 725 340 093

Kabinet ZŠ Komenského - hlavní budova, první patro vpravo

Úřední den: kdykoli po dohodě

Činnost školního metodika prevence

- realizace preventivního programu školy
- realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
- zprostředkování informací o nabídkách preventivních programů a projektů
- vypracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
- spolupráce s třídními učiteli a výchovnými poradci v prevenci výskytu rizikového chování na škole

Preventivní program