vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Výukový program Vikingové

V pondělí 7.11. se žáci čtvrtých až osmých tříd zúčastnili zajímavého programu s názvem Vikingové. Do tělocvičny naší školy ,,vplula" vikingská loď a s ní tradiční válečníci Vikingů. Žáci se zajímavým a názorným způsobem seznámili, jak Vikingové žili, o jejich taktikách boje a o jejich společenské a životní úrovni.

Foto -
Foto: K. Urbancová
Velikost v bytech: 273456
Foto - Nábor nových mladých válečníků.
Nábor nových mladých válečníků.
Foto: K. Urbancová
Velikost v bytech: 239320
Foto -
Foto: K. Urbancová
Velikost v bytech: 259073
Foto -
Foto: K. Urbancová
Velikost v bytech: 267421
Foto - Obranná formace ze štítů.
Obranná formace ze štítů.
Foto: K. Urbancová
Velikost v bytech: 256001
Foto - Válečníci se seřadili do klínového útvaru.
Válečníci se seřadili do klínového útvaru.
Foto: K. Urbancová
Velikost v bytech: 272065
Foto - Bojovníci se povzbuzují bojovým rituálem,
Bojovníci se povzbuzují bojovým rituálem,

tlučou meči o štíty.

Foto: K. Urbancová
Velikost v bytech: 260140
Foto -
Foto: K. Urbancová
Velikost v bytech: 250934
Foto -
Foto: V. Kamišová
Velikost v bytech: 302704
Foto -
Foto: V. Kamišová
Velikost v bytech: 363701
Foto -
Foto: V. Kamišová
Velikost v bytech: 281314
Foto -
Foto: V. Kamišová
Velikost v bytech: 284917
Foto -
Foto: V. Kamišová
Velikost v bytech: 304513
Foto -
Foto: V. Kamišová
Velikost v bytech: 325980