víte, že...

Nejpočetnější třídy

Nejpočetnějšími třídami ve školním roce 1987 - 88 se staly V. A. a V. B. s 37 žáky.

Založení naší školy

Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, která byla 15. září slavnostně vysvěcena a oficiálně předána školním účelům.

současnost školy

1895

PředstaveníZákladní škola Dačice Komenského je plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm.

Je umístěna ve dvou školních budovách: hlavní areál školy v ulici Komenského, odloučené pracoviště v ulici Bratrská (výuka žáků prvních a druhých tříd).Provoz podatelny


v pracovní dny 8.00 - 12. 00 hodin, mimo dobu školních prázdnin.Školní rok 2016/2017


Instituci tvoří celkem 21 tříd. Z toho 13 tříd prvního a 8 tříd druhého stupně.

Výuku škola zahájila se 474 žáky (1. stupeň 297, 2. stupeň 177). Školní družina, která má kapacitu 150 dětí je plně využita. Možnost školního stravování využívá většina našich žáků.

Provoz školy zabezpečuje pod vedením ředitelky Ing. Evy Macků a její zástupkyně Mgr. Sylvie Ferdanové 31 pedagogických pracovníků, 4 provozní a 1 ekonomická pracovnice.

Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací zřízenou městem Dačice. (IČ 75000059)

Ve školním roce 2016/17 učíme podle nové verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI (verze platná od 1. 9. 2016).

Další informace najdete: Portál ČŠI


Harmonogram vyučování:

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Odpolední vyučování:
Konec dopoledního vyučováni 12.35. 30 minut přestávka,
7. hodina 13.05 - 13.50
8. hodina 13.55 - 14.40
Konec dopoledního vyučování 13.30, 30 minut přestávka
8. hodina 14.00 - 14.45