víte, že...

Pavilon školy

V roce 1981 byl dostavěn nový pavilon, který byl nejprve využíván mateřskou školou (z havarijních důvodů). Učit se v pavilonu začalo v roce 1983.

Zahájení provozu nové školní budovy 1895

Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, který byla 15. září slavnostně vysvěcena oficiálně předána školním účelům. Ředitelem této měšťanské školy se stal Karel Kamenář. V nově otevřené jednopatrové budově byly r. 1895 tři chlapecké třídy s počtem 94 žáků z Dačic a 25 žáků z okolních obcí.

Školní knihovna pro děti, mládež i dospělé

obrázek - půjčování knih

Provoz

Všichni žáci a učitelé si mohou knihy půjčovat bezplatně. Mají na výběr z více než 8500 svazků. Knihy (pro žáky: maximálně 3 ks) půjčujeme na dobu jednoho měsíce. Výpůjčku je možné prodloužit o další měsíc, pokud na knihu nečeká další zájemce.


Knihovnice
Mgr. Kamila Urbancová
Mgr. Romana Bachelová

Výpůjční doba:

pro žáky
v úterý od 9:40 - 10:00 hodin, po domluvě i jindy

pro učitele
kdykoliv po domluvě

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE


knihovna


Výpůjční řád

Článek I. – základní ustanovení
 1. Školní knihovnu mohou navštěvovat žáci a zaměstnanci ZŠ Dačice , Komenského 7, okres Jindřichův Hradec.
 2. Knihy a časopisy se půjčují na jeden měsíc, po dohodě i na dobu delší. Čtenář si může knihu, která je právě půjčená, rezervovat.
 3. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih a časopisů. Proto si ve vlastním zájmu před půjčením knihy prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození.
 4. Do knih se nesmí vpisovat, podtrhávat nebo vytrhávat listy.
Článek II. – povinnosti čtenářů
 1. Vracet knihy ve stanovené výpůjční době. Požádat o jejich prodloužení a reagovat na upomínky.
 2. Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.
 3. Při poškození knihy uhradit 10 až 50 procent z ceny knihy podle míry poškození.
 4. Ztrátu knihy nahradit knihou téhož titulu nebo jinou knihou po dohodě s knihovnicí anebo zaplatit částku, kterou určí knihovnice.
 5. V prostorách knihovny se chovat tiše, nerušit ostatní čtenáře.
 6. Nenosit s sebou žádné jídlo, bonbony, žvýkačky apod.
 7. Neničit obaly a označení na knihách.
Článek III. – poplatky

Půjčování knih i časopisů je zdarma.


Článek IV.
 1. Práva a povinnosti čtenáře zanikají: v případě zjištění krádeže.
 2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu uděluje ředitel školy.
 3. Stížnosti a připomínky přijímá ředitel školy.

Tento výpůjční řád nabývá platnosti dne 1. září 2008.

Mgr. Romana Bachelová, Mgr. Kamila Urbancová - knihovnice
Ing. Eva Macků - ředitelka školyknihovnaknihovna