víte, že...

Pěvecký sbor

Od padesátých let až do roku l985 na škole působil jako učitel hudební skladatel Vladimír Fuka. Žákovský pěvecký sbor pod jeho vedením získával mnohá ocenění a jistě zanechal významnou stopu ve vzpomínkách pamětníků.

Pavilon školy

V roce 1981 byl dostavěn nový pavilon, který byl nejprve využíván mateřskou školou (z havarijních důvodů). Učit se v pavilonu začalo v roce 1983.

formuláře ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 ./formulare/11zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani.doc

Žádost o odklad povinné školní docházky

 ./formulare/1ladost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky.doc

Dotazník pro zákonného zástupce žáka 1. ročníku ZŠ

 ./formulare/dotaznik-pro-rodice-zaka-1.-rocniku.doc

Žádost o uvolnění z vyučování při absenci delší než 2 dny

 ./formulare/11ladost-o-uvolneni.doc

Uvolnění žáka v průběhu vyučování

 ./formulare/11uvolneni-laka-v-prubehu-vyucovani.doc

Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení

 ./formulare/1zadost-stejnopis-vysvedceni.doc