víte, že...

Nové elektrické hodiny

V hlavní budově i v pavilónu nám čas ukazují elektrické hodiny, které byly nainstalovány ve školním roce 1986 - 87.

Nejpočetnější třídy

Nejpočetnějšími třídami ve školním roce 1987 - 88 se staly V. A. a V. B. s 37 žáky.

formuláře ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 ./formulare/11zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani.doc

Žádost o odklad povinné školní docházky

 ./formulare/1ladost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky.doc

Dotazník pro zákonného zástupce žáka 1. ročníku ZŠ

 ./formulare/dotaznik-pro-rodice-zaka-1.-rocniku.doc

Žádost o uvolnění z vyučování při absenci delší než 2 dny

 ./formulare/11ladost-o-uvolneni.doc

Uvolnění žáka v průběhu vyučování

 ./formulare/11uvolneni-laka-v-prubehu-vyucovani.doc

Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení

 ./formulare/1zadost-stejnopis-vysvedceni.doc