Fit - cvičení

Vedoucí kroužku: Mgr. Vladimíra Kamišová

Kroužek je určen pro žačky ze 4. a 5. tříd a probíhá každé pondělí.

Cílem cvičení je vést dívky k pohybovým aktivitám a sportu ve volném čase,
podnítit jejich zájem o sportovní aktivity mimo školu, vysvětlit kladný význam
pohybu na zdraví člověka a jeho duševní pohodu.

Během jednotlivých hodin se seznámíme s různými druhy sportovních aktivit,
zdravým stylem života a správnou životosprávou.