víte, že...

Zatepleni pavilonu školy v Bratrské

V průběhu hlavních prázdnin 2015, proběhlo v rámci projektu Zelená úsporám zateplení budovy naší školy na ulici Bratrské. Souběžně s tím proběhla výměna podlahových krytin, výměna oken.

Školní akademie 120. let

Před 120 lety, 15.září 1895, byla budova školy slavnostně vysvědcena a předána školním účelům.

školní družina

Vánoční disko v ŠD Školní družina v Bratrské ŠD Den dětí v ŠD

Jaký nabízíme dětem program,

si můžete prohlédnout na fotografiích ZDE

Provoz

6:15 - 7:55, 11:40 - 16:00, pondělí až pátek

Přihlášení

Děti se mohou do družiny přihlásit během prvního týdně školního roku. Na přihlášce je nutné vyplnit tel.číslo domů a rodičů do práce. Na zadní straně přihlášky rodiče uvedou hodinu odchodu dítěte ze ŠD a informaci, zda bude odcházet samo či s doprovodem.

Činnost

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Při své činnosti vychází ze Školního vzdělávacího programu školní družiny Hrajeme si každý den. ŠVP je dle §5. ods.3 ŠZ vyvěšen a zpřístupněn ve vstupním vestibulu ZS v ul. Bratrské a v přízemní chodbě ZŠ v ul. Komenského.

ŠD pracuje ve třídách. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe. K dispozici máme hry, stavebnice, skládanky apod. Děti si hrají, malují, vyrábějí soutěží apod. Při pěkném počasí trávíme odpoledne na školní zahradě, kde děti najdou potřebný prostor pro svoje pohybové aktivity.

Poplatek

Poplatek za pobyt v družině je 100 Kč na měsíc. Podle nového nařízení je nutno platit ŠD do posledního dne předcházejícího měsíce. Za září je to do 20. 9. Platbu je možno uskutečnit převodem z účtu nebo přímo vedoucí vychovatelce.

Další informace o družině

  • Oddělení: 5
  • 1. oddělení - vychovatelka Marie Cvrčková
  • 2. oddělení - vychovatelka Marta Petrová
  • 3. oddělení - vychovatelka Naděje Mácová
  • 4. oddělení - vychovatelka Bc. Romana Podolská
  • 5. oddělení - vychovatelka Eva Kadrnožková