víte, že...

Pěvecký sbor

Od padesátých let až do roku l985 na škole působil jako učitel hudební skladatel Vladimír Fuka. Žákovský pěvecký sbor pod jeho vedením získával mnohá ocenění a jistě zanechal významnou stopu ve vzpomínkách pamětníků.

Pavilon školy

V roce 1981 byl dostavěn nový pavilon, který byl nejprve využíván mateřskou školou (z havarijních důvodů). Učit se v pavilonu začalo v roce 1983.

školní družina

Vánoční disko v ŠD Školní družina v Bratrské ŠD Den dětí v ŠD

Jaký nabízíme dětem program,

si můžete prohlédnout na fotografiích ZDE

Provoz

6:15 - 7:55, 11:40 - 16:00, pondělí až pátek

Přihlášení

Děti se mohou do družiny přihlásit během prvního týdně školního roku. Na přihlášce je nutné vyplnit tel.číslo domů a rodičů do práce. Na zadní straně přihlášky rodiče uvedou hodinu odchodu dítěte ze ŠD a informaci, zda bude odcházet samo či s doprovodem.

Činnost

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Při své činnosti vychází ze Školního vzdělávacího programu školní družiny Hrajeme si každý den. ŠVP je dle §5. ods.3 ŠZ vyvěšen a zpřístupněn ve vstupním vestibulu ZS v ul. Bratrské a v přízemní chodbě ZŠ v ul. Komenského.

ŠD pracuje ve třídách. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe. K dispozici máme hry, stavebnice, skládanky apod. Děti si hrají, malují, vyrábějí soutěží apod. Při pěkném počasí trávíme odpoledne na školní zahradě, kde děti najdou potřebný prostor pro svoje pohybové aktivity.

Poplatek

Poplatek za pobyt v družině je 100 Kč na měsíc. Podle nového nařízení je nutno platit ŠD do posledního dne předcházejícího měsíce. Za září je to do 20. 9. Platbu je možno uskutečnit převodem z účtu nebo přímo vedoucí vychovatelce.

Další informace o družině

  • Oddělení: 5
  • 1. oddělení - vychovatelka Marie Cvrčková
  • 2. oddělení - vychovatelka Marta Petrová
  • 3. oddělení - vychovatelka Naděje Mácová
  • 4. oddělení - vychovatelka Bc. Romana Podolská
  • 5. oddělení - vychovatelka Eva Kadrnožková