víte, že...

Devítky se zavedly znovu v roce 1989 - 1990

Do této doby trvala povinná školní docházka pouze 8 let. To byly časy ;-)

Čtyři první třídy

Ve školním roce 1986 - 87 si velký počet zapsaných dětí vyžádal zřízení čtyř prvních tříd.

Naše třídy

Zde najdete nejzákladnější informace o jednotlivých třídách: jméno třídní nebo třídního, aktuální rozvrh hodin, seznam žáků apod.