vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Výukový program "Hmyz"

Ve středu nás navštívila paní Krejčí s programem o hmyzu pro 2. ročník. Žáci se dozvěděli, jaké jsou základní znaky hmyzu, o velké rozmanitosti hmyzu i jeho důležitosti pro život všech ostatních organizmů. Aktivní formou zjistili vývojová stádia komára, poskládali obrázek hmyzu z jednotlivých částí a také si zcela zblízka prohlédli pakobylky a švába madagaskarského. Program se dětem velmi líbil.

Foto - Program Hmyz
Program Hmyz
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 244124
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz

listopad

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 201324
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 267247
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz

listopad

Foto: M. Lukšová
Velikost v bytech: 224560
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz

listopad

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 231963
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 284122
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz

listopad

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 203942
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 286722
Foto - Pakobylka
Pakobylka

listopad

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 200000
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 263183
Foto - Program Hmyz
Program Hmyz
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 218221
Foto - Šváb madagaskarský
Šváb madagaskarský

listopad

Foto: M. Lukšová
Velikost v bytech: 186570