Malý přírodovědec

Vedoucí kroužku: Mgr. Monika Lukšová

Kroužek je zaměřen na poznávání živé a neživé přírody pomocí různých her,
pozorování a pokusů.

Je určen pro žáky 3. - 5. ročníku.

Žáci se schází každou středu v učebně 3. A od 13:30 do 14:15 hodin.

Fotografie můžete vidět zde: