víte, že...

Prvňáci poprvé nebyli známkování ve šk. roce 1988 - 1989

Žáci prvních tříd během školního roku nebyli známkováni a na vysvědčení byli hodnoceni slovně.

Devítky se zavedly znovu v roce 1989 - 1990

Do této doby trvala povinná školní docházka pouze 8 let. To byly časy ;-)

sdružení rodičů a přátel školy

Činnost SR

Při ZŠ již z dřívějších dob existuje Sdružení rodičů . Do rady jsou voleni zástupci rodičů z jednotlivých ročníků. Rada SR se schází zpravidla 2x ročně, a to před třídními schůzkami rodičů v listopadu a v dubnu.

Členové výboru na své schůzce vyslechnou informace ředitelky školy o činnosti školy, o práci kroužků na škole, o prospěchu a chování žáků a dalších aktuálních záležitostech. S vedením školy diskutují případné připomínky rodičů vůči škole.

SR ze svého rozpočtu finančně podporuje atletické soutěže pořádané školou, poskytuje příspěvky žákům devátých tříd na školní výlet, na knižní odměny pro nejlepší žáky a reprezentanty školy v soutěžích, příspěvek na oslavy Dne dětí a podobné akce.