víte, že...

Devítky se zavedly znovu v roce 1989 - 1990

Do této doby trvala povinná školní docházka pouze 8 let. To byly časy ;-)

Čtyři první třídy

Ve školním roce 1986 - 87 si velký počet zapsaných dětí vyžádal zřízení čtyř prvních tříd.

sdružení rodičů a přátel školy

Činnost SR

Při ZŠ již z dřívějších dob existuje Sdružení rodičů . Do rady jsou voleni zástupci rodičů z jednotlivých ročníků. Rada SR se schází zpravidla 2x ročně, a to před třídními schůzkami rodičů v listopadu a v dubnu.

Členové výboru na své schůzce vyslechnou informace ředitelky školy o činnosti školy, o práci kroužků na škole, o prospěchu a chování žáků a dalších aktuálních záležitostech. S vedením školy diskutují případné připomínky rodičů vůči škole.

SR ze svého rozpočtu finančně podporuje atletické soutěže pořádané školou, poskytuje příspěvky žákům devátých tříd na školní výlet, na knižní odměny pro nejlepší žáky a reprezentanty školy v soutěžích, příspěvek na oslavy Dne dětí a podobné akce.