víte, že...

Devítky se zavedly znovu v roce 1989 - 1990

Do této doby trvala povinná školní docházka pouze 8 let. To byly časy ;-)

Čtyři první třídy

Ve školním roce 1986 - 87 si velký počet zapsaných dětí vyžádal zřízení čtyř prvních tříd.

úspěchy žáků školy

Florbal Florbal

Školní rok 2015/2016

O úspěších našich žáků se více dočtete v galerii v bloku SOUTĚŽE

Školní rok 2014/2015

O úspěších našich žáků se více dočtete v bloku SOUTĚŽE ZDE

Školní rok 2013/2014

O úspěších našich žáků se více dočtete v bloku SOUTĚŽE ZDE


Školní rok 2012/2013


Olympiáda z německého jazyka, okresní kolo - 3. místo Christian Kainz
Olympiáda z anglického jazyka, okresní kolo - 12. - 13. místo Adéla Zavadilová, 18. místo Marek Norbert
Olympiáda z českého jazyka, okresní kolo - 11. místo Adéla Zavadilová
Matematický klokan, okresní kolo - kategorie Cvrček, 1. místo Ondřej Štěrba
Fyzikální olympiáda, okresní kolo - 4. místo Vít Doležal
Zeměpisná olympiáda, okresní kolo - 2. místo T. Pospíchal, 3. místo Vlastislav Řezáč, 4. místo Jiří Kohout
Zeměpisná olympiáda, krajské kolo - 3. místo Vlastislav Řezáč
Dějepisná olympiáda, okresní kolo - 4. místo Vlastislav Řezáč
Dějepisná olympiáda, krajské kolo - 31. místo Vlastislav Řezáč
Biologická olympiáda, okresní kolo - 9. místo Adéla Zavadilová, 12. místo, kategoire C, Vlastislav Řezáč, 20. - 22. místo, kategorie D, Šárka Kněžínková
Chemická olympiáda, okresní kolo - 14. místo Monika Černochová
Mé toulky za zvěří, výtvarná soutěž, místní kolo – 4. kategorie 1. místo N. Hrubá, 2. místo K. Píšová, 3. místo V. Bastlová, 3. kategorie 1. místo V. Vejmělková, 2. místo T. Čejnová, 2. kategorie 2. místo N. Tůmová
Mé toulky za zvěří, výtvarná soutěž, okresní kolo – 4. kategorie 1. místo M. Hrčková, 3. místo V. Bastlová, 3. kategorie 1. místo V. Vejmělková, 3. místo T. Čejnová, 5. místo B. Zabloudilová
Mé toulky za zvěří, výtvarná soutěž, celostátní kolo – 4. kategorie 1. místo K. Píšová, 3. místo V. Bastlová, 7. místo N. Hrubá, 3. kategorie 4. místo T. Čejnová, 8. místo B. Fišarová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:

Přespolní běh, okresní kolo – 1. místo dívky 6. - 7. ročník, 1. místo Amálie Jindrová, 2. místo Natálie Moudrá
Zátopkovy štafety, okresní kolo – 3. místo ve štafetě 25 x 200 m, žáci 2. stupně
Stolní tenis, okresní kolo – 1. místo starší žáci
Stolní tenis, krajské kolo – 3. místo starší žáci


Školní rok 2011/2012


Matematický klokan, okresní kolo – 3. místo P. Plachý
Mé toulky za zvěří, výtvarná soutěž, republikové kolo – 6. místo T. Novák, 8. místo E. Distelová
Dopravní soutěž mladých cyklistů, krajské kolo - ml. kategorie 1. místo, st. kategorie 3. místo
Dopravní soutěž mladých cyklistů, okresní kolo - st. kategorie 3. místo
Mladý zdravotníka a záchranář, okresní kolo - 3. místo
Matematická olympiáda, okresní kolo - 2. místo P. Plachý 2. místo
Matematická olympiáda, okresní kolo - 2. místo P. Plachý 30. místo
Dějepisná olympiáda, okresní kolo - 2. místo P. Plachý, 3. místo G. Kubešová
Dějepisná olympiáda, krajské kolo - 6. místo P. Plachý, 22. místo G. Kubešová
Chemická olympiáda, okresní kolo - 1. místo P. Plachý
Chemická olympiáda, krajské kolo - 12. místo P. Plachý
Olympiáda v Aj, okresní kolo - 2. místo J. Kučerová
Olympiáda v Nj, okresní kolo - 2. místo H. Nováková
Zeměpisná olympiáda, krajské kolo - 2. místo G. Kubešová, postup na Eurorebus

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:

Stolní tenis, krajské kolo, 7. - 9. ročník - 3. místo (sportovní zájmový útvar vedený p. Stejskalem)
Přespolní běh, okresní kolo, 6. – 9. ročník - 1. místo Starší žáci, 1. místo Ondřej Zeman, 2. místo Starší žákyně, 1. místo Amálie Jindrová
Přespolní běh, krajské kolo, 8. - 9. ročník - 3. místo
Florbal, krajské kolo - 2. místo starší žákyně, 3. místo mladší žákyně
O Štít města Dačice - pořadatelství – 3. místo


Školní rok 2010/2011


Test obecných studijních předpokladů devátých tříd základních škol - Nejlepší výsledek v Jihočeském kraji - Kateřina Rébová
Německý jazyk, olympiáda, okresní kolo - 2. místo Jan Veselý
Anglický jazyk, olympiáda, okresní kolo - Julie Kučerová 1. místo
Dějepisná olympiáda, okresní kolo, 8. -9. ročník - 5. místo Gabriela Kubešová, 6. místo Jan Veselý
Dějepisná olympiáda, krajské kolo, - 10. místo Jan Veselý, 15. místo Gabriela Kubešová
Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, 6.a 8. ročník - 4. místo Vlastislav Řezáč, 4. místo Gabriela Kubešová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:

Přespolní běh, okresní kolo - 1. místo starší žáci
Přespolní běh, krajské kolo v Jindřichově Hradcilo, 8. - 9. ročník,- 1. místo starší žáci
Přespolní běh, republikové finále v Třebíči, 8. - 9. ročník - 14. místo
Atletický trojboj, okresní kolo, 3. - 5. ročník - 3. místo v pořadí škol, 2. místo Matyáš Lovětínský, 3. místo Zuzka Kühtreiberová
Malý štít města Dačice, 4. - 5. ročník - pořadatelství, účast, 3. místo
O štít města Dačice, atletické závody, 6.- 9. ročník - pořadatelství, účast, 3. místo
Stolní tenis, okresní kolo v Jindřichově Hradci, 5. - 9. ročník - st. žákyně 3. místo, ml. žáci 1. místo
FLORBAL CUP krajské kolo - dívky, 6. - 7. ročník - 3. místo

Florbal

Školní rok 2009/2010


Stonožka, testy obec. studij, předpokladů ČJ, jihočeský kraj - 1. místo - Štěpán Burda
Talent Jihočeského kraje, celostátní kolo zeměpisné olympiády - 2. místo Gabriela Kubešová
Matematická olympiáda, okresní kolo - 2. místo, Petr Plachý
Zeměpisná olympiáda, krajské kolo - 2. místo Gabriela Kubešová,postup do Eurorebusu
Matematický klokan, okresní kolo - 2. místo Petr Plachý
Olympiáda v Aj, okresní kolo - 2. místo Julie Kučerová
Básnická a textařská soutěž, Nový Bor - 1. místo Zuzana Humplíková
Dějepisná olympiáda, okresní kolo - 2. místo Eva Doležalová
Olympiáda v Nj, okresní kolo - 1. místo Christian Kainz

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:

Atletický trojboj pro I. stupeň, J. Hradec - J. Hradec, 2. místo
O štít města Dačice - 2. místo a pořadatelství
Halový fotbal, okresní kolo - 2. místo
Stolní tenis, okresní kolo, J. Hradec - Mladší žáci 1. místo, Starší žákyně 3. místo
Okresní soutěž ve florbalu - 2. místo 8. a 9. ročník, 2. místo 6. a 7. ročník
Zátopkova pětka, republikové kolo - 3. místo
Zátopkova desítka, republikové kolo - 5. místo
DOD SŠ TO turnaj florbal - 1.místo


Školní rok 2008/2009


Zeměpisná olympiáda, ústřední kolo - 3. místo Gabriela Kubešová
Mezinárodní matematická soutěž, kategorie KLOKÁNEK, okresní kolo - 1. místo Miroslav Vican
Matematická olympiáda, okresní kolo - 1. místo Petr Plachý
Matematická olympiáda, okresní kolo - 1. místo Kristýna Rychlíková
Soutěžíme s panem Popelou - 6. místo v regionu Jižní Čechy

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:

Zátopkovy štafety - 3. místo v ČR, běh 5 km (2. stupeň)
Přespolní běh, okresní kolo - 1. místo starší žáci, 1. místo mladší žáci
Krajský přebor v přespolním běhu - ml. žáci 2. místo, st. žáci 2. místo
Republikové finále v přespolním běhu, Cena Fair play – 11. místo
Pohár rozhlasu, okresní kolo - 3. místo mladší hoši, 3. místo starší hoši
Stolní tenis, okresní kolo, J. Hradec - 2. místo starší i mladší žáci
Florbal, okresní kolo - 3. místo
O štít města Dačice - 3. místo a pořadatelství


Školní rok 2007/2008


Mezinárodní matematická soutěž, kategorie CVRČEK, okresní kolo - 2 x 1. místo
Mezinárodní matematická soutěž, kategorie KLOKÁNEK, okresní kolo - 1 x 2. místo
Soutěžíme s panem Popelou - 4. místo v ČR

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY:

Zátopkovy štafety - 1. místo v ČR –10 km, 2. stupeň, 2. místo v ČR – 5 km, 2. stupeň, 2. místo v ČR – 5 km, 1. stupeň
Krajský přebor v přespolním běhu - ml. žáci – 1. místo, st. žáci – 1. místo
Pohár rozhlasu - 1.místo starší žáci, 1. místo mladší žáci
Stolní tenis, okresní kolo, J. Hradec - st. žáci – 1. místo, ml. žáci – 1. místo
Stolní tenis, krajské kolo, Č. Budějovice - 1. místo
Halový fotbal - 2. místo
Dopravní soutěž mladých cyklistů - 3. místo
Florbal, republikové finále - 3. místo
Atletický čtyřboj, republikové finále - 2. místo, 1. místo – Tadeáš Jindra mistr republiky
O štít města Dačice - 2. místo a pořadatelství
O malý štít města Dačice - 2. místo
Běh městem Gross Siegharts - 12 žáků získalo umístění do 3. místa


Školní rok 2006/2007


Přečti, odpověz a vyhraj, prázdninová čtenářská soutěž - Kristýna Černochová získala pro sebe i pro školu DVD přehravač

Olympiáda v Nj - 4. místo v okresním kole - Kateřina Řezáčová

Olympiáda v D - 3. místo v okresním kole - Jan Doležal

Olympiáda v Čj - 4. místo v okresním kole - Renata Kučerová

Dopravní soutěž mladých cyklistů - 3. místo

Úspěchy ve sportu:


Zátopkovy štafety: 1.stupeň - 1.místo v ČR (25 x 400 m) a 2.stupeň - 2.místo v ČR (25 x 200 m)

OP v přespolním běhu - 1. Tadeáš Jindra (hst), 2. Zdeněk Krejčí (hml)

KP v přespolním běhu - 2. Tadeáš Jindra (hst), 3. Zdeněk Krejčí (hml)

Podzimní pětiboj - 2.místo ZŠ Komenského

Stolní tenis - okresní kolo - hoši starší 1.místo, hoši mladší 2.místo - krajské kolo - hoši starší 3.místo

Halový fotbal - okrskové kolo - 2.místo

O štít města Dačice - 2.místo


Školní rok 2005/2006


Úspěchy ve sportu:


V. ročník Dačický podzimní pětiboj – 20. 9. 2005


Celkové výsledky:

2. místo ZŠ Komenského Dačice


Kategorie mladší žákyně

1.místo Renata Kučerová


Kategorie mladší žáci

1.místo Tadeáš JindraBěh Zámeckým parkem – 12. 10. 2005


1. místa


2. - 3. ročník

1. místo Petra Tunklová

1. místo Mojmír Holec


4. - 5. ročník

1. místo Šárka Šimánková

1. místo Damián Jindra


6. - 7. ročník

1. místo Tadeáš JindraBěh v Jindřichově Hradci – 20. 10. 2005


Tadeáš Jindra se stal krajským přeborníkem a družstvo mladších žáků ve složení: Tadeáš Jindra, Ondřej Dohnal, Tomáš a Patrik Chvátalovi, Martin Kelbler a Zdeněk Krejčí vyhrálo titul krajského přeborníka.Běh městem Gross-Siegharts – 26. 10. 2005


Kategorie – mladší žáci - běh na 600 m

2. místo Roman Tintěra


Kategorie – mladší žáci - běh na 1080 m

1. místo Zdeněk Krejčí

2. místo David Tintěra


Kategorie – starší žáci

2. místo Tomáš ChvátalZátopkovy štafety – 7. 12. 2006


Štafeta na 10km

1. místo ZŠ Komenského Dačice


10 km I. stupeň ZŠ čas

1. místo ZŠ Komenského DačiceFlorbal - okresní turnaj – Jindřichův Hradec - leden 2006


1. místo ZŠ Komenského Dačice
Vědomostní soutěže


Okresní kolo olympiády v českém jazyce – 1. 3. 2005


5. místo Věra Šimánková, žákyně 9. A


Školní rok 2004/2005


Úspěchy ve sportu:


Běh zámeckým parkem - 21.10.2004


Kategorie – mladší žákyně 1. až 3. třídy

1. místo Romana Tůmová

2. místo Lucie Bártů


Kategorie – mladší žákyně 4. a 5. třídy

1. místo Šárka Šimánková

2. místo Jarmila Černá


Kategorie – mladší žákyně 6. a 7. třídy

1. místo Sabina Hummelová

2. místo Lucie Žaloudková


Kategorie – mladší žáci 1. až 3. třídy

1. místo Roman Nehyba

2. místo Petr Čermák


Kategorie – mladší žáci 4. a 5. třídy

1. místo Martin Kelbler

2. místo Zdeněk Krejčí


Kategorie – mladší žáci 6. a 7. třídy

1. místo Tadeáš Jindra


Kategorie – starší žáci 8. a 9. třídy

1. místo Jan FialaBěh městem Gross – Siegharts- 27. 10. 2005


Kategorie – děti (1995 – 1996)

1. místo Lucie Bártů


Kategorie – žáci (1993 – 1994)

1. místo Tomáš Chvátal

2. místo Patrik Chvátal

1. místo Šárka Šimánková


Kategorie – žáci (1991- 1992)

2. místo Tadeáš Jindra


Kategorie – mládež (1989-1990)

2. místo Jakub PapežRytmické sestavy na ZŠ Komenského – aerobic


1. místo Jitka Chocholoušová

2. místo Šárka Švorcová, Ilona Rynešová, Soňa KarkoškováTable tenisový "Turnaj Masters" na ZŠ Komenského 19 - 21. 1. 2005


1. místo Jan Tomšík

2. místo Vojtěch HavlíkVýtvarné a literární soutěže:


Literární a výtvarná soutěž České spořitelny


V literární soutěži:

1. místo Vladimíra Černá

2. místo Lucie Zavadilová

3. místo Hana Mácová


Ve výtvarné soutěži:

2. místo Hana Klimešová

3. místo Jitka NováčkováVýtvarná soutěž na ZŠ Komenského „Život školy aneb již 110 let stojí“


Kategorie individuální práce - 1. stupeň

1. místo Michal Čech a třída 1.C


Kategorie individuální práce - 2. stupeň

1. místo Markéta Havlíková


Kategorie kolektivní práce- 1.stupeň

1. místo třída 1.C


Kategorie kolektivní práce- 2.stupeň

1. místo Rostislav Zábranský, Jiří Král, Martin VondraLiterární soutěž na ZŠ Komenského „Neváhej a piš!“


Bez rozdílu pořadí zvítězili:

Jiří Kubek, Martin Dobrovolný, Jaroslav Šeda, Petra Tunklová, Lucie Tůmová, Anna Staňková, Petr Plachý, Martin Waszniovski, Václav Navrátil, Jan Tunkl, Marek Šimánek, Leona Mrkvová, Petra Staňková, Miloslav Lessl, Jan Fiala, za knižní ilustrace Patrik Dostál


Školní rok 2003/2004


Úspěchy ve sportu:


Kinder Olympiáda


Jindra Tadeáš - 1. místo

Denisa Račická - 7. místoAtletický čtyřboj - 22.9.2003


Kategorie - dívky 2. a 3. třídy

1. místo Šárka Šimánková – běh na 50 m

2. místo Nela Čeloudová – skok do dálky


Kategorie - dívky 4. a 5. třídy

1. místo Denisa Račická - běh na 50 m

2. místo Sabina Hummelová – skok do dálky


Kategorie - dívky 6. a 7. třídy

1. místo Lenka Tichánková - běh na 60 m

2. místo Michaela Kučerová – skok do dálky/výšky


Kategorie - dívky 8. a 9. třídy

1. místo Petra Pykalová - běh na 60 m

2. místo Zdeňka Suchá – skok do dálky/výšky


Kategorie - chlapci 2. a 3. třídy

1. místo Jiří Švejda - běh na 50 m

2. místo Roman Nehyba – skok do dálky


Kategorie - chlapci 4. a 5. třídy

1. místo Tadeáš Jindra - běh na 50 m

2. místo Tomáš Chvátal – skok do dálky


Kategorie - chlapci 6. a 7. třídy

1. místo Martin Toman - běh na 60 m

2. místo Jiří Štěch – skok do dálky/výšky


Kategorie - chlapci 8. a 9. třídy

1. místo Miroslav Mikšíček - běh na 60 m

2. místo Vojtěch Cvrček – skok do dálky/výškyIII. ročník - Běh zámeckým parkem - 7.10.2003


Kategorie – dívky 1. až 3. třídy - 550 m

1. místo Šárka Šimánková

2. místo Petra Chocholoušová


Kategorie – chlapci 1. až 3. třídy - 750 m

1. místo Damián Jindra

2. místo Marek Svoboda


Kategorie – dívky 4. a 5. třídy - 750 m

1. místo Denisa Račická


Kategorie – chlapci 4. a 5. třídy - 1020 m

1. místo Tadeáš Jindra

2. místo Tomáš Chvátal


Kategorie – chlapci 8. a 9. třídy - 1850 m

1.místo Jan Fiala12. ročník republikové soutěže Zátopkovy štafety - 1. října 2003


Kategorie I. stupeň 5000 m

1.místo - ZŠ Dačice Komenského 15:10,2 min,


Kategorie I. stupeň 10000 m

1. místo - ZŠ Dačice Komenského 35:56,3 min

2. místo - ZŠ Dačice Komenského 13.16,8 min 10000 mO Štít města Dačice - 15.5.2003 a 4.6.2003


Žáci ZŠ Komenského získali Velký i Malý štít.


O vítězství se vynikajícími výsledky zasloužili:


Miroslav Mikšíček - 1. místo - skok do výšky - 170 cm

Jan Jakubec - 1. místo - skok do dálky - 577 cm

Pavla Tomanová - 1. místo - běh na 60 m - 8,1 sec, 1. místo - skok do dálky - 504 cmIV. ročník - "Velký štít"


1. ZŠ Dačice Komenského 18.906 bodůII. ročník - "Malý štít"


1. ZŠ Dačice Komenského 7.958 bodů
Vědomostní soutěže


Okresní kolo soutěže v Německém jazyce

Veronika Lacinová - 3. místo


Olympiáda v Českém jazyce (okresní kolo)

Ivana Pelikánová - 4. místo


Okresní kolo soutěže v Německém jazyce

Hana Kocmálová - 1. místo (postup do krajského kola)