Dyslektický kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Dana Vláčilová

Činnost v kroužku je zaměřena na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pozornosti,
audiomotorické koordinace, pravolevé orientace, čtenářských a řečových dovedností.
K tomu slouží nejrůznější hry, doplňovačky, čtecí tabulky, cvičení na rozlišení
zrakově podobných tvarů či písmen.

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

Dyslektický kroužek Dyslektický kroužek