víte, že...

Nejpočetnější třídy

Nejpočetnějšími třídami ve školním roce 1987 - 88 se staly V. A. a V. B. s 37 žáky.

Založení naší školy

Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, která byla 15. září slavnostně vysvěcena a oficiálně předána školním účelům.

zprávy

18.12.2016

Vánoční turnaj v přehazované

Žáci III. B a III. C si poměřili síly v přehazované a hodinu TV si společně pěkně užili.
Přehazovaná
14.12.2016

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Ve středu 14.12.2016 starší děti ze Zpěváčku zavítaly do pečovatelského domu v Dačicích. Tam na ně čekalo milé obecenstvo.
Děti si pro babičky a dědečky připravily pásmo písniček s vánoční tématikou a koledy, které si zazpívali úplně všichni.
Celý program se nesl ve veselém duchu a nám se tam moc líbilo.
V DPS
13.12.2016

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

V úterý 13. 12. si žáci 1. ročníku zkrátili čekání na Vánoce besedou v knihovně. Povídalo se o adventu, lidových zvycích během Vánoc. Paní knihovnice přečetla dětem ukázky z několika knih, všichni si společně zazpívali koledu. Nakonec si děti mohly zalistovat v knihách.
Vánoční beseda v knihovně 1. ročník
08.12.2016

Mikulášský turnaj ve stolním tenise

Ve středu 7. 12. se chlapci z druhého stupně zúčastnili Mikulášského turnaje ve stolním tenise, který každoročně pořádá SOUzas Dačice, jmenovitě pan Fic. Turnaje se účastnila čtyři družstva chlapců a tři dívek. Všechna byla ze středních škol, pouze naši chlapci byli mladší. I tak se jim podařilo obsadit celkové třetí místo. V jednotlivcích, kterých bylo 36, obsadil Radim Kněžínek pěknou sedmou pozici. Děkujeme za reprezentaci.
Stolní tenis=
08.12.2016

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Ve čtvrtek 8. prosince proběhl Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark v naší ZŠ v Komenského ul. V hale se uskutečnilo vánoční vystoupení, ve školní jídelně si návštěvníci školy mohli vyrobit drobnou dekoraci, jednohubky. Na chodbě před ŠJ se konal vánoční jarmark, výtěžek prodeje poputuje Dačickému zvonečku. Ve všech třídách byly připraveny zajímavé pomůcky, počítačové programy, pokusy. Odpoledne bylo pro všechny velice příjemně stráveným časem!
Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark
08.12.2016

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Ve středu sedmého prosince jsme ve škole přivítali naše nejmenší z mateřských školek. Děti se přišly potěšit a pobavit na pohádkové předvánoční vystoupení s Machem a Šebestovou, které si pro ně připravili žáci a učitelé
2. až 5. tříd.
Kromě hodných postaviček Macha a Šebestové se děti setkaly i s neposednými dareby Pažoutem a Horáčkem a byly svědky jejich malého polepšení. Prožili jsme společně řadu pohádkových příběhů, tanečků, písniček, koled a básniček. Zábavného dopoledne jsme si všichni moc užili.
Mach a Šebestová
06.12.2016

Čertovská škola

Čerti se v naší škole uhnízdili trvale. Žijí ve sklepě, který opouštějí jednou ročně - letos to vyšlo na 2. prosince - a to jich tu najednou bylo víc jak 50. Zlobili děti hned u vchodu, určitě si ještě pamatujete tu jejich matematiku 1,4,8 nebo 1,5,9 :-).
Učili je prolézat tunel, učili je skákat v pytli. V čertovské cukrárně děti musely čertům ukázat, jak zdobí perníčky. Ve výtvarce pak společně lepili nekonečný čertovský řetěz - bude rekord :-). Nutné bylo také trefit se do čertovské tlamy a zvládnou překážkovou dráhu s pytlem, ve kterém bylo...... Ve sklepě pak prošly kontrolou Lucifera - dětské dušičky. Všechny prošly, tak jim mohl Mikuláš s andělem popřát krásné VÁNOCE. :-)
Netradiční čertovská nadílka se letos uskutečnila již počtvrté. Tak zase za rok !!!
05.12.2016

Mikulášská nadílka

Na dnešek si žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku. Školou procházel Mikuláš, pár andílků a pořádná hromada čertů. Všichni "hříšníci" slíbili, že se polepší, a tak na každého čekala sladká odměna.
05.12.2016

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Žáci ve třídách i v ŠD využili 2. prosince Projektového dne s názvem "Advent" a vyrobili spoustu hezkých drobných dárků. Budou se prodávat na vánočním jarmarku 8. 12. a výtěžek půjde na charitu - Dačickému zvonečku.
Vyrábíme na jarmark - Bratrská
04.12.2016

Exkurze do předvánoční Vídně

1. prosince 2016 se žáci osmých a devátých ročníků vydali na exkurzi do předvánoční Vídně. Cesta nám ubíhala poměrně rychle a krátce po desáté už jsme vjížděli do hlavního města Rakouska. Nejprve jsme navštívili letní sídlo Habsburků – Schönbrunn. Zde na nás dýchla pravá nálada předvánočních jarmarků. Zároveň jsme mohli navštívit místa, kde se kdysi procházela císařovna Sissi se svým manželem. Následně jsme se přesunuli ke stavbě Hundertwasserhaus, architektonicky velmi zvlášní stavbě vyprojektované architektem Hundertwasserem.
Během pěší prohlídky centra Vídně jsme prošli několika nádvořími hradu Hofburg. Naše milá průvodkyně, paní Alena Svobodová, nás po cestě seznamovala se zajímavostmi z historie města. Samozřejmě jsme si prohlédli i Stefansdom, katedrálu tyčící se uprostřed Štěpánského náměstí. Následně naše kroky směřovaly do přírodovědného muzea, kde si snad každý z nás přišel na své. Okouzlily nás sbírky z mnoha vědeckých odvětví – geologie, antropologie, zoologie, astrologie. Mnoho zajímavých faktů jsme si mohli ověřit „na vlastní kůži“ a vyzkoušet si například, jak bychom vypadali, kdybychom žili v pravěku.
Po setmění jsme příjemnou procházkou došli před vídeňskou radnici, kde se již tradičně konají největší vánoční trhy ve městě. Mnoho stánků s voňavým punčem a vánočním zbožím nám naznačilo, že se nejhezčí svátky v roce již blíží. Město jsme tak opouštěli v povznesené náladě, plni dojmů. Všem se ve Vídni moc líbilo.
Předvánoční Vídeň Předvánoční Vídeň
30.11.2016

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Ve středu 30. listopadu se žáci 1. ročníku zúčastnili besedy na téma Ryby. Dozvěděli se přiměřenou formou něco o životě ryb, jejich rozmnožování, stavbě těla, vyslechli si pohádku a zažili, jak to vypadá pod vodou. Nakonec si ryby vybarvili. Beseda byla velice zajímavá a přínosná.
Beseda na téma Ryby v 1. ročníku
28.11.2016

I. A a I. B - poprvé na bruslích

V pondělí zahájily kurz bruslení v Telči třídy I. A a I. B.
Děti se moc těšily a bruslení je nadchlo. Trenéři byli milí a hravou formou dětem vysvětlili vše potřebné pro udržení na ledě.:-))
Těšíme se za týden znovu.
Bruslení
28.11.2016

Hrací odpoledne s rodiči

Na začátku adventního času přinutily děti rodiče, aby zvolnili a přišli si za nimi pohrát do družiny. Při milém setkání si také malovali a vyráběli mikulášské výrobky.
Hrací odpoledne s rodiči
28.11.2016

Schůzka k volbě povolání

Na tradiční schůzce k volbě povolání 24. 11. 2016 byli zákonní zástupci vycházejících žáků informováni o pravidlech přijímacího řízení na střední školy a seznámeni s možnostmi studia na středních školách v našem regionu.
Schůzka k volbě povolání
28.11.2016

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

V pondělí 28. listopadu žáci 4.-5. tříd navštívili divadelní představení "John and Mary" (Jeníček a Mařenka), ti starší ze 6. - 9. tříd se po roce znovu setkali s Peterem Blackem (Černým Petříčkem). Hlavní hrdinové dokázali děti rozesmát i v angličtině, Peter Black diváky svým vážnějším laděním donutil i přemýšlet o běžném životě, ve kterém se nám vždycky nedaří úplně tak, jak bychom si představovali.
Divadlo v AJ
28.11.2016

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Ano, Torin a Luke, učitelé týdenního kurzu angličtiny, v pátek ukončili svoji výuku zaměřenou zejména na komunikaci rozdáním certifikátů všem účastníkům kurzu. Loučení proběhlo v příjemné atmosféře, přesto byla na dětech znát lítost, že ten týden tak rychle utekl. Oba lektoři se s dětmi rozloučili velice pozitivním zhodnocením jejich práce i společnými hrami. Legrace byla do poslední chvíle, angličtina zněla ze všech stran a zbyl i čas na několik pěkných snímků na památku...
Kurz AJ s rodilými mluvčími
24.11.2016

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

V úterý 22. listopadu jsme pozvali předškoláčky na setkání se sovou Amoskou do budovy ZŠ v Bratrské ul. Čekalo je pohádkové překvapení - Budulínek. Budoucí školáci plnili různé úkoly a na závěr si vyrobili lišku z papíru.
Sova Amoska, tentokrát v Bratrské
24.11.2016

Florbal - okresní kolo, dívky

V pátek 18.11.2016 se uskutečnilo okresní kolo florbalového turnaje dívek v Jindřichově Hradci. Po dvouleté pauze se ho účastnilo i naše družstvo dívek z 6. a 7. ročníku. Dívkám se podařilo porazit ZŠ z J. Hradce 8:0. S vítězkami z Třeboně však těsně prohrály 0:1 a celkově skončily na třetím místě. Simona Popelínská byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje. Gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.
Florbal
22.11.2016

Týdenní kurz angličtiny s rodilými mluvčími

V týdnu od 21. 11. mají žáci přihlášení do kurzu angličtiny jedinečnou příležitost ověřit si a dále rozvíjet své konverzační schopnosti v cizím jazyce s rodilými mluvčími přímo v naší škole. Tři hodiny denně si všichni užívají efektivní a zábavnou výuku s Torin (USA) a Lukem (Velká Británie). To, že není nuda a komunikace v cizím jazyce funguje, je vidět na našich fotografiích...
Angličtina s rodilými mlvčími Angličtina s rodilými mlvčími
21.11.2016

Závěrečná lekce kurzu bruslení

V pondělí 21. listopadu proběhla na Zimním stadionu v Telči závěrečná lekce kurzu bruslení tříd I.C a II.A. Tentokrát si obuli brusle a vyrazili na led spolu s dětmi též jejich rodiče a prarodiče. Součástí programu bylo hodnocení kurzu a rozdávání diplomů. S porovnáním s první hodinou na ledě byl vidět velký pokrok v dovednostech a radost dětí z pohybu. Poděkovali jsme trenérům za trpělivost a předali jim obrázek. Děkujeme též panu starostovi ing. Karlovi Macků za finanční podporu této akce.
Závěrečná lekce kurzu bruslení