vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

V úterý 13. 12. si žáci 1. ročníku zkrátili čekání na Vánoce besedou v knihovně. Povídalo se o adventu, lidových zvycích během Vánoc. Paní knihovnice přečetla dětem ukázky z několika knih, všichni si společně zazpívali koledu. Nakonec si děti mohly zalistovat v knihách.

Foto - V knihovně - I.A
V knihovně - I.A
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 301998
Foto - V knihovně - I.A
V knihovně - I.A
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 288920
Foto - V knihovně - I.A
V knihovně - I.A
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 277680
Foto - V knihovně
V knihovně

I.B

Foto: J. Závodná
Velikost v bytech: 337366
Foto - V knihovně
V knihovně

I.B

Foto: J. Závodná
Velikost v bytech: 265725
Foto - V knihovně
V knihovně

I.B

Foto: J. Závodná
Velikost v bytech: 295985
Foto - Před knihovnou
Před knihovnou

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 323731
Foto - V knihovně
V knihovně

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 305587
Foto - V knihovně
V knihovně

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 293390
Foto - V knihovně
V knihovně

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 299919
Foto - V knihovně
V knihovně

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 354576
Foto - V knihovně
V knihovně

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 336800
Foto - V knihovně
V knihovně

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 287992
Foto - V knihovně
V knihovně

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 294776