vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Exkurze do předvánoční Vídně

1. prosince 2016 se žáci osmých a devátých ročníků vydali na exkurzi do předvánoční Vídně. Cesta nám ubíhala poměrně rychle a krátce po desáté už jsme vjížděli do hlavního města Rakouska. Nejprve jsme navštívili letní sídlo Habsburků – Schönbrunn. Zde na nás dýchla pravá nálada předvánočních jarmarků. Zároveň jsme mohli navštívit místa, kde se kdysi procházela císařovna Sissi se svým manželem. Následně jsme se přesunuli ke stavbě Hundertwasserhaus, architektonicky velmi zvlášní stavbě vyprojektované architektem Hundertwasserem.
Během pěší prohlídky centra Vídně jsme prošli několika nádvořími hradu Hofburg. Naše milá průvodkyně, paní Alena Svobodová, nás po cestě seznamovala se zajímavostmi z historie města. Samozřejmě jsme si prohlédli i Stefansdom, katedrálu tyčící se uprostřed Štěpánského náměstí. Následně naše kroky směřovaly do přírodovědného muzea, kde si snad každý z nás přišel na své. Okouzlily nás sbírky z mnoha vědeckých odvětví – geologie, antropologie, zoologie, astrologie. Mnoho zajímavých faktů jsme si mohli ověřit „na vlastní kůži“ a vyzkoušet si například, jak bychom vypadali, kdybychom žili v pravěku.
Po setmění jsme příjemnou procházkou došli před vídeňskou radnici, kde se již tradičně konají největší vánoční trhy ve městě. Mnoho stánků s voňavým punčem a vánočním zbožím nám naznačilo, že se nejhezčí svátky v roce již blíží. Město jsme tak opouštěli v povznesené náladě, plni dojmů. Všem se ve Vídni moc líbilo.

Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 327686
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 348549
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 254256
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 357853
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 384405
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 300661
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 311623
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 341022
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 293308
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 332995
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 349174
Foto -
Foto: L. Lojková
Velikost v bytech: 340028