vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Ve středu sedmého prosince jsme ve škole přivítali naše nejmenší z mateřských školek. Děti se přišly potěšit a pobavit na pohádkové předvánoční vystoupení s Machem a Šebestovou, které si pro ně připravili žáci a učitelé
2. až 5. tříd.
Kromě hodných postaviček Macha a Šebestové se děti setkaly i s neposednými dareby Pažoutem a Horáčkem a byly svědky jejich malého polepšení. Prožili jsme společně řadu pohádkových příběhů, tanečků, písniček, koled a básniček. Zábavného dopoledne jsme si všichni moc užili.

Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 302171
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 314855
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 324123
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 323597
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 261577
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 289225
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 355989
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 316515
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 276975
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 276090
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 285808
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 290922
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 310572
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 327387
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 306034
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 328327
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 324133