Třída I. C

Třídní učitel(ka): Mgr. Hana Zemanová

Školní rok 2016/2017


V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle

ŠVP "Naše škola pro naše děti"

Fotografie naší třídy I.C navštěvuje 22 žáků, 12 děvčat a 10 chlapců. 11 dětí je z Dačic, 3 dojíždějí z Peče, 2 z Velkého Pěčína, po jednom je ze Starého Hobzí, Hostkovic, Lipolce, Ostojkovic, Cizkrajova a Chlumce. 19 žáků dochází do ŠD, na obědy chodí 19 dětí.