Třída I. A

Třídní učitel(ka): Mgr. Lenka Havlíková

Školní rok 2016/2017


V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle

ŠVP "Naše škola pro naše děti"


Fotografie naší třídy