Třída II. B

Třídní učitel(ka): Mgr. Monika Lukšová

Školní rok 2016/2017


V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle

ŠVP "Naše škola pro naše děti"


Ve II.B se učí 23 žáků, 12 chlapců a 11 děvčat.

Fotografie naší třídy

Fotografie - školní rok 2015/2016