Třída II. C

Třídní učitel(ka): Mgr. Jana Urbanová

Školní rok 2016/2017


V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle

ŠVP "Naše škola pro naše děti"


Třídu II.C navštěvuje 18 dětí. Většina žáků dojíždí.


Fotografie naší třídy

Fotografie - školní rok 2015/2016