Třída II. A

Třídní učitel(ka): Mgr. Jitka Bulantová

Školní rok 2016/2017


V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle

ŠVP "Naše škola pro naše děti"


Fotografie naší třídy

Fotografie - školní rok 2015/2016