Třída I. B

Třídní učitel(ka): Mgr. Jana Závodná

Školní rok 2016/2017


V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle

ŠVP "Naše škola pro naše děti"


Fotografie naší třídy