víte, že...

Pěvecký sbor

Od padesátých let až do roku l985 na škole působil jako učitel hudební skladatel Vladimír Fuka. Žákovský pěvecký sbor pod jeho vedením získával mnohá ocenění a jistě zanechal významnou stopu ve vzpomínkách pamětníků.

Pavilon školy

V roce 1981 byl dostavěn nový pavilon, který byl nejprve využíván mateřskou školou (z havarijních důvodů). Učit se v pavilonu začalo v roce 1983.

informace o jídelně v Komenského ulici

Stravování žáků zajišťuje Školní jídelna Dačice, B. Němcové 213, která má odloučené pracoviště v ZŠ Komenského (vedoucí paní Brandlová).

Strávník, který se chce stravovat ve školní jídelně, musí vyplnit přihlášku, kterou obdrží v kanceláři ŠJ B. Němcové. S přihláškou zajde do banky u které má účet a dá svolení s inkasem. Potvrzenou přihlášku zanese do kanceláře ŠJ, kde mu je na základě podpisu vydán čip za poplatek 60,- Kč. Čip strávníka má platnost po celou školní docházku.


Strávník si vybírá a objednává jedno ze dvou hlavních jídel na následující den. Obědy se neodhlašují. První den nemoci má strávník možnost odnést si objednaný oběd domů.

V době nepřítomnosti ve škole (kromě školního výletu, plaveckého výcviku…) nemá strávník nárok na odběr obědu za dotovanou cenu, ale za plnou cenu obědu. Žák hradí pouze náklady na potraviny. K cenám více viz Školní jídelna Dačice.


Inkasní den je stanoven vždy 1. každý měsíc. Výjimku tvoří inkasování pro nový školní rok, na měsíc září se inkasuje 15 . srpna. Neinkasuje se v září. Stravné se platí dopředu. Bez zaplaceného stravného se nelze v jídelně stravovat.


Informace o alergenech jsou umístěny na nástěnce v jídelně.

Kontakt

Vedoucí jídelny: paní Brandlová
Telefon: 384 420 433
Telefon do výdejny ZŠ Komenského: 384 425 236