víte, že...

Ředitelé školy

Karel Kamenář, František Jahoda, František Vítů, Josef Novák, Jindřich Chalupa, Dr. Bohuslav Vašek, Adolf Liška, Josef Šimánek, Zdeněk Berka, Eva Macků

Komenský se vrátil na štít

Den před svými 110. narozeninami, díky panu učiteli Novotnému, paní Fukové, panu Štěrbovi, firmě Frigomont a E. ON Energie, jsme mohli škole vrátit do štítu symbol českého školství.

informace o jídelně v Bratrské ulici

Stravování žáků 1. a 2 tříd zajišťuje jídelna MŠ Dačice (vedoucí ŠJ).

Obědy jsou vydávány po ukončení výuky, výdej obědů končí odchodem dětí z jídelny.

Přihlašování a odhlašování obědů vyřizuje vedoucí jídelny MŠ.

Oběd je nutno odhlásit do 12:00 předchozího dne.

První den nemoci žáka lze odebrat jídlo domů.

Cena oběda je 17 Kč


Informace o alergenech jsou umístěny na nástěnce v jídelně.

Kontakt

Vedoucí jídelny
Telefon: 384 422 275