vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Bruslení I.A a I.B skončilo

V pondělí 9.1.2017 si žáci I.A a I.B naposledy pořádně zabruslili v Telči.
Díky projektu Děti do bruslí se všechny děti naučily bruslit, držet stabilitu a osvojily si základy bruslení a hry na ledě.
Poslední lekce byla o to více zajímavá, že se jí účastnili i rodiče dětí, a tak si všichni společně užili celé dopoledne.
Pochvala patří rodičům za hojnou účast a trenérům za nadšení, které dětem věnovali.

Děkujeme, tak zase za rok!!

Foto -
Foto: rodiče
Velikost v bytech: 307810
Foto -
Foto: rodiče
Velikost v bytech: 262908
Foto -
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 251454
Foto -
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 269499
Foto -
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 258435
Foto -
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 249982
Foto -
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 259428
Foto -
Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 218925
Foto -
Foto: rodiče
Velikost v bytech: 279632
Foto -
Foto: rodiče
Velikost v bytech: 306248
Foto -
Foto: rodiče
Velikost v bytech: 212769
Foto -
Foto: rodiče
Velikost v bytech: 211648
Foto -
Foto: rodiče
Velikost v bytech: 192829
Foto -
Foto: rodiče
Velikost v bytech: 237667