vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Krýzovy jesličky

Dnes se žáci třetích tříd vydali na vánoční exkurzi do Jindřichova Hradce. Cestou se všichni prošli po 15. poledníku východní délky. Potom jsme si čekání na Vánoce zpříjemnili prohlídkou nádherných Krýzových jesliček – největšího lidového mechanického betlému na světě. Na závěr jsme shlédli unikátní Aqua show, světelnou a vodní podívanou v centru sv. Florián.

Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 260185
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 207807
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 193383
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 215932
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 222034
Foto -
Foto: J. Choravá
Velikost v bytech: 251014
Foto -
Foto: J. Choravá
Velikost v bytech: 218593
Foto -
Foto: J. Choravá
Velikost v bytech: 191492
Foto -
Foto: J. Choravá
Velikost v bytech: 236035