vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Alternátor Třebíč

Žáci 6. ročníků se zúčastnili 18. 11. 2016 exkurze do Alternátoru v Třebíči. V úvodu shlédli sérii zábavných chemických pokusů, dále absolvovali prohlídku naučného centra. V první části se seznámili s historií výroby obuvi v Třebíči a v druhé části prohlídky se věnovali tématu obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. Na závěr shlédli projekci na 3D kouli, která je poučila o vesmíru, rozmístění zemětřesení, meteorologických jevech, dopravě a o světelném smogu.

Foto - čekáme na Science show
čekáme na Science show
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 256803
Foto - nafukování balónku
nafukování balónku
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 200191
Foto - barevné plameny
barevné plameny
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 152988
Foto - hořící kapesník
hořící kapesník
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 181669
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 200764
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 244558
Foto - Vyrábíme proud ;-)
Vyrábíme proud ;-)
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 294565
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 248426
Foto - Projekce na kouli
Projekce na kouli

Země

Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 199031
Foto - Projekce na kouli
Projekce na kouli

Slunce

Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 173501
Foto - Projekce na kouli
Projekce na kouli

přivrácená strana Měsíce

Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 215070
Foto - Projekce na kouli
Projekce na kouli
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 184668
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 284582
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 267439
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 229546