vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Ve čtvrtek 6. října 2016 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili přednášky dr. Grygara, známého českého astronoma a astrofyzika, s názvem Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku. Přednáška byla zaměřena na historii astronomie, zejména se věnovala výskytu meteoritů od pravěku do současnosti. Dále nás seznámil s možnými riziky dopadů meteoritů na Zemi. Všichni jsme si odnesli spoustu nových a zajímavých informací.

Foto - Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 228716
Foto - Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 218747
Foto - Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 252497
Foto - Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Pozorní posluchači

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 298521
Foto - Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 233963