vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Pasování druháků na čtenáře

V úterý 4.10. připravily pracovnice MěK a děti z Tyláčku krásný zážitek pro žáky druhých tříd - "Pasování na čtenáře". Akce proběhla v prostorách dačického zámku. Děti pasoval na rytíře Řádu čtenářského spisovatel Matěj Mikšíček. Kromě zážitku si každý odnesl i dárek.
Děkujeme.

Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.A

Foto: J. Bulantová
Velikost v bytech: 266987
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.B

Foto: M. Lukšová
Velikost v bytech: 177921
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 266656
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 224764
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 241853
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.A

Foto: J. Bulantová
Velikost v bytech: 212226
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.B

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 182833
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 235180
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.B

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 172503
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.B

Foto: M. Lukšová
Velikost v bytech: 171011
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.B

Foto: M. Lukšová
Velikost v bytech: 173753
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 230740
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.B

Foto: M. Lukšová
Velikost v bytech: 140885
Foto - Dárky
Dárky

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 289576
Foto - Dárky
Dárky

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 291888
Foto - Dárky
Dárky

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 247502
Foto - Pamětní listy
Pamětní listy

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 291573
Foto - Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře

II.A

Foto: J. Bulantová
Velikost v bytech: 242061
Foto - Pamětní listy
Pamětní listy

II.C

Foto: vyučující
Velikost v bytech: 309144