vyberte si...

Přehazovaná druháků

Okresní kolo dějepisné olympiády

I.A a I.B -Tv na sněhu

Amoska - poslední setkání

Kyberšikana

Lyžování na Javořici

Bruslení I.A a I.B skončilo

Sportujeme na sněhu

Vánoční besídky v Bratrské

Krýzovy jesličky

Zpěváček zpívá vánočně v pečovatelském domě

Vánoční beseda v knihovně 1. ročník

Den otevřených dveří, Vánoční dílna a jarmark

Vánoce s Machem a Šebestovou pro mateřské školy

Čertovská škola

Mikulášská nadílka

Vyrábíme na jarmark - Bratrská

Exkurze do předvánoční Vídně

7.A se připravuje na Vánoční jarmark

I.A a I.B -poprvé na bruslích

Beseda na téma Ryby v 1. ročníku

Schůzka k volbě povolání

Anglické divadlo pobavilo i poučilo

Jazykový kurz skončil, těšíme se na další...

Sova Amoska, tentokrát v Bratrské

Týdenní jazykový kurz angličtiny s Torin a Lukem

Závěrečná lekce kurzu bruslení

Alternátor Třebíč

Výukový program "Hmyz"

Nové vybavení ve ŠJ v Bratrské

Slunce, voda, rostliny

Výukový program Vikingové

Podzim v pracovním vyučování

Slavili jsme svátek duchů a jiných nadpřirozených bytostí...bu bu!

Historická exkurze Lidice

Exkurze na Městský úřad Dačice

Kurz bruslení

Na Dnu otevřených dveří v SOU

Navštívil nás Bovýsek

Sova Amoska a lesní kamarádi

Horácké divadlo - 6. ročník

Výstava halloween dýní

Cesta do vesmíru

Divadelní představení

Ikebana v pěstitelských pracích

Přednáška astrofyzika dr. Jiřího Grygara

Gratulujeme!

Přírodopis v IX.A

Pasování druháků na čtenáře

Zasedání parlamentu

Čístá mobilita

Sova Amoska - 1. setkání

Kulatý stůl

Kurz bruslení v Telči - 2. ročníky

Bezpečně a zdravě

Den plný pohybu

Adaptační výukový pobyt

Bezpečně a zdravě - Komenského

Bezpečně a zdravě - Bratrská

Akce - Bezpečně a zdravě

V sobotu 17. 9. ožila hasičská stanice v Dačicích. Od 14 hodin vypukl 9. ročník projektu Bezpečně a zdravě, který pořádá naše škola spolu s Integrovaným záchranným systémem JK a dalšími hosty. Kdo přišel, měl opravdu co sledovat a vidět. Cílem projektu je přiblížit nejen našim žákům, ale široké veřejnosti, jak si svůj život chránit a v případě potřeby zachraňovat. Všem děkujeme a těšíme se na další ročník.

Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 248406
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 269897
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 234784
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 256053
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 303081
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 315813
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 265911
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 284096
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 291544
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 302689
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 294656
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 342561
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 311437
Foto -
Foto: vyučující
Velikost v bytech: 286241
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 295983
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 190629
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 286267
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 281058
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 263272
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 280840
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 268837
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 263506
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 278122
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 277908
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 272171
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 268387
Foto -
Foto: A. Přibylová
Velikost v bytech: 252139