Soutěže - Mladý chemik

V pátek 16.12. 2016 se vybraní žáci IX.B zúčastnili 2.kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, které se konalo na SPŠ chemické v Brně. Po absolvování testu shlédli sérií zábavných chemických pokusů, vyzkoušeli si 3D interaktivní modely spalovny odpadů, čistírny odpadních vod, pivovaru a jaderné elektrárny. Navštívili také laboratoře a odborné učebny, kde pro ně byl nachystán poučný program.

Foto - Naši mladí chemici
Naši mladí chemici
Foto: L. Chalupová
Velikost v bytech: 243788
Foto - Naši mladí chemici
Naši mladí chemici
Foto: L. Chalupová
Velikost v bytech: 229189
Foto - Mladí chemici na prohlídce školy
Mladí chemici na prohlídce školy
Foto: L. Chalupová
Velikost v bytech: 230374
Foto - Mladí chemici na prohlídce školy
Mladí chemici na prohlídce školy
Foto: L. Chalupová
Velikost v bytech: 236272
Foto - Model
Model
Foto: L. Chalupová
Velikost v bytech: 226958