Škola - Plazi se plazili

Laboratorních prácí v 7.A třídě se kromě žáků zúčastnili i živí plazi: krajta královská a želva žlutohnědá. Někteří odvážlivci si dokonce krajtičku "pochovali".

Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 279000
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 262270
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 275156
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 288854
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 268164
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 250480
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 297848
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 268098
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 285913
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 333025
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 316793
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 255218
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 285367
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 360283
Foto -
Foto: M. Fischerová
Velikost v bytech: 321571