Škola - Výuka angličtiny nově v 1. a 2. ročníku

Od září 2016 se děti v 1. a 2. ročníku nově učí anglicky. Fotografie jsou z prvních hodin nového předmětu.

Foto - AJ
AJ

I.A

Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 306858
Foto - AJ
AJ

I.A

Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 298193
Foto - AJ
AJ

I.A

Foto: L. Havlíková
Velikost v bytech: 295480
Foto - AJ
AJ

I.B

Foto: J. Závodná
Velikost v bytech: 311779
Foto - AJ
AJ

I.B

Foto: J. Závodná
Velikost v bytech: 301837
Foto - AJ
AJ

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 321203
Foto - AJ
AJ

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 299379
Foto - AJ
AJ

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 296125
Foto - AJ
AJ

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 303155
Foto - AJ
AJ

I.C

Foto: H. Zemanová
Velikost v bytech: 310341
Foto - AJ
AJ

září 2016

Foto: J. Bulantová
Velikost v bytech: 299027
Foto - AJ
AJ

II.A

Foto: J. Bulantová
Velikost v bytech: 340680